Závody požárnické všestrannosti v Bystrém v Orl. horách

V sobotu 10. října jsme v 9 hodin ráno vyrazili na závody požárnické všestrannosti do Bystrého v Orlických horách. Letošní závody byly hodně ovlivněny opatřeními spojenými s Covidem-19. Do místa konání jsme se museli dostavit těsně před startem. Děti se nemohly volně pohybovat a setkat se s kamarády ze spřátelených sborů. Do nástupu na startu musely mít děti roušky na ústech, jakož i všichni vedoucí a pořadatelé. Vše jsme zvládli.

Naše hlídka, v tomto složení: Natálie Hanyková, Eliška Fajglová, Zuzana Čižinská, Dominika Sobotková a Pavel Sobotka, vyběhla na trasu dlouhou 3 km v 10:09hod. Do cíle se vrátily 10:38 hod. s 15 trestnými body, což je posunulo na 12. místo z celkem 27 družstev. Velmi pěkný výsledek. Děti samotné, měly ze svého výkonu velmi dobrý pocit.

Počasí nám přálo. Rozmanitý terén nebyl příliš promáčen. Děti se vrátily v suchém stavu. Ihned jsme si vyzvedli oběd a poté jsme se vrátili domů.

Doprovod a dozor: Fajglová Veronika

Zářijové pálení čarodějnic

12. září 2020 náši členové sboru uspořádali netradiční pálení čarodějnic na místním hřišti. Této akci předcházeli velké přípravy. Mladí hasiči natrénovali netradiční požární útok, 14 žen a dívek z řad sboru, ale i nečlenky připravily taneční čarodějnické vystoupení a nechyběla večerní stezka odvahy. V podvečer byla zapálena menší hranice. Na zrekonstruovaném grilu nám bratr Olda Bezdíček připravil grilovaná kuřata. Pivo, limo teklo proudem. Počasí bylo vynikající.

Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou

Z pověření Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů v Rychnově nad Kněžnou bylo svoláno, podle článku 63 Stanov SH ČMS „Shromáždění DELEGÁTŮ Sborů dobrovolných hasičů“, které se konalo v neděli 30.srpna 2020 od 7,30 hodin v hostinci v Albrechticích nad Orlicí. Náš sbor zastupovali: Fajglová Veronika a Hynek Stanislav.

Na začátku jsme byli seznámeni s jednacím a volebním řádem. Během dopoledne proběhla volba starosty, náměstků starosty okresního sdružení hasičů, volba členů výkonného výboru a členů OKRR. Mezitím jsme vyslechly zprávy za rok 2019: výkonného výboru okresního sdružení hasičů, okresní rady mládeže, odborné rady represe, vnitro-organizační rady okresního sdružení hasičů aodborné rady historie.

Výsledky voleb: Starosta – Jiří Řeháček (SDH Čatolovice), 1. náměstek starosty – Jitka Martincová (SDH Kostelecká Lhota), 2. náměstek starosty – Ptáček Otto (SDH Opočno), 3. náměstek starosty Kopsa Ota (SDH Doudleby nad Orlicí), noví členové výkonného výboru OSH: Diblík Jiří (SDH Dobruška), Hartman Jan (SDH Lično), Chocholoušová Lenka (SDH Kvasiny), Moravec Miloš (SDH Provoz), Šitina Josef (SDH Černíkovice) se přidají k: Hanuš Petr (SDH Třebešov), Ulrych Stanislav (SDH Slatina n. Zdobnicí), Ptáček Otto (SDH Opočno), Mervart Pavel (SDH Podbřezí), Kunc Milan (SDH Dobré).

Od hejtmana královehradeckého kraje Jiřího Štěpána obdrželi zástupci všech sborů plaketu s poděkováním za příkladnou práci a pomoc v krizových situacích.


Program jednání

 1. zahájení, uvítání hostů, minuta ticha
 2. schválení jednacího řádu a programu
 3. volba a schválení pracovního předsednictva
 4. volba pracovních komisí
 5. schválení volebního řádu a zpráva mandátové komise
 6. volba starosty
 7. zpráva starosty OSH za uplynulé volební období
 8. zprávy vedoucích odborných rad a OKRR, zpráva o hospodaření
 9. výsledek volby starosty, případně druhé kolo
 10. volba náměstků starosty OSH
 11. zpráva OKRR a návrh rozpočtu na rok 2020
 12. výsledek volby náměstků, případně druhé kolo
 13. volby zbývajících členů výkonného výboru
 14. diskuse
 15. oběd
 16. výsledek voleb členů výkonného výboru
 17. volba delegátů OSH na VI. řádný sjezd SH ČMS, návrhy do vyšších funkcí SH ČMS
 18. usnesení
 19. závěr