Kácení a štípání 2019

V sobotu 26.10.2019 jsme pořádali kácení a štípání dřeva, které pak využíváme v přístřešku na hřišti. Ráno se nás sešlo docela tlupa, která během dne trochu prořídla, ale zůstalo pevné jádro, které si užilo i dost překrásných chvilek nejen při opékání špekáčků a pití trocha dobrého moku.

Čarodejnice 2019

Tradiční akce Pálení čarodějnic posledního dubna proběhla v obdobném duchu jako v předcházejících letech včetně soutěží pro děti a bohatého občerstvení. Na výrobě čarodějnice se podíleli opět nejmladší členové sboru. Návštěvnost byla hojná. Finanční výdělek pro sbor byl velmi pěkný.

Výroba čarodejnice 2019

Na kroužku jsme vyráběli opět čarodějnici. Poté jsme ji odnesly do přístřešku na hřišti a následně jsme celé okolí přístřešku a dětského hřiště uklidily od smetí a odpadků, které jsme řádně roztřídily do kontejnerů.