ZPV Lukavice 6.10.2018

V sobotu 6.října 2018  jsme v 9,30 odjížděli  na závody požárnické všestrannosti, které se tentokrát konaly v Lukavici za Rychnovem nad Kněžnou. Nejdříve jsme odváželi Viktorku Hlaváčovou, která závodila za SDH Čestice – starší kategorie a poté jsme přepravili obě naše hlídky. Čas startu jsme letos měli až po dvanácté hodině.

Za náš sbor závodily dvě hlídky mladších. Řidič Hynek Stanislav, dozor Fajglová Veronika, Čižinská Anna.

 Složení hlídek:

 1. Hlídka: Fajglová Eliška, Hanyková Natálie, Sobotková Dominika, Čevorová Nela, Jarešová Nikola.
 2. Hlídka: Slívová Zuzana, Čižinská Zuzana, Vojáček Adam, Sobotka Pavel, Jakub Macek –půjčený z SDH Olešnice v Orl. H. .

Letos nejdříve běžely hlídky kategorie starších, poté startovaly hlídky mladších a nakonec dorostenci (jednotlivci a družstva).

Trať vedla po rovině lesem, po polích a lukách. Trasa pro mladší měřila 2 km.

Viktorka Hlaváčová byla propůjčena SDH Čestice za kategorii starších a odpoledne si zkusila trať pro smíšená družstva dorostu za SDH Rokytnice v Orl. H.

Stanoviště pro mladší a starší: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a poslední je překování překážky po vodorovném laně.

Stanoviště pro dorostence: střelba ze vzduchovky, šplh, přeskok přes vodní příkop, určování PHP a věcných prostředků požární ochrany, optická signalizace, základy první pomoci a úkol navíc je přesun podle azimutu.

Počasí bylo velmi příjemné. Od samého rána svítilo sluníčko, trať byla suchá.

Po doběhnutí obou hlídek jsme šli na oběd. Podávala se gulášová polévka s rohlíkem nebo chlebem v útulné klubovně. Všem chutnala.

 Kolem 15.hodiny bylo vyvěšeno vyhodnocení. 1.hlídka se 7 trestnými body (viz tabulka) a skvělým časem na trati vybojovala pro náš sbor 4.místo z 23 hlídek.

Výroční valná hromada konaná 19.1.2018

Výroční valná hromada se tento rok konala v místní tělocvičně, což bylo přítomnými členy velice kladně hodnoceno. Na druhou stranu, pro nízkou účast členů sboru hrozilo její zrušení, jelikož nebyla skoro usnášeníschopná.

            Schůze byla zahájena starostou sboru Jaroslavem Matějkou, který přivítal přítomné členy, zástupce SDH ze Slatiny nad Zdobnicí, SDH Doudleb na Orlicí, SDH Záchlumí, SDH Bohousové , SDH Pekla na Zdobnicí, dále pak starostku obce pí. Valáškovou, zástupce ČZS pí. Mazurovou a zástupce KČT p. Hlavsu.

            Bylo provedeno seznámení s programem, který byl všemi členy schválen.

            Do návrhové komise byl navržen Martin Škava a Tomáš Hynek. Schválena byla všemi členy.            Poté jsme minutou ticha uctili vzpomínku na bratra Antonína Ulrycha. Dále se slova ujal bratr Stanislav Hynek, který všechny seznámil s činnosti sboru za rok 2017:

Stručný obsah: 

          20.1.2017       Výroční valná hromada 2016

 • 4.2.2017         Účast mladých hasičů  na netradičním branném závodě v České Rybné
 • 25.2.-4.3.2017 Zimní tábor na Šajtavě
 • 18.3.2017         Úklid zbrojnice
 • 8.4.2017           Sběr železného šrotu
 • 22.4.2017         Pochod Líšnický puchýř
 • 29.4.2017         Zastavování – svatba Aničky a Jaromíra Čižinských
 • 30.4.2017         Tradiční pálení čarodějnic
 • 7.5.2017           Trénink na okrskovou soutěž
 • 13.5.2017         Okrsková soutěž v Záměli
 • 26.5.2017         Hra plamen v Ještěticích
 • 2.9.2017           Závody v požárním útoku v Bohousové – mladí hasiči
 • 16.9.2017         Špekáčková drakiáda
 • 23.9.2017         2.velitelský den – školení
 • 28.9.2017         Návštěva muzea v Žamberku – 140 let od svěcení praporu v Žamberku
 • 7.10.2017         Závody požárnické všestrannosti v Olešnici v Orl. Horách
 • 21.11.2017       Dětská hasičská výročka

V dalším bodě pokladník Jiří Hanyk seznámil členy s finančním hospodařením sboru za rok 2017. Předseda revizní a kontrolní rady Oldřich Bezdíček seznámil členy s revizní kontrolou finančního hospodaření za rok 2017, která proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné nedostatky, poté poděkoval pokladníkovi za vzorné vedení účetnictví sboru.

            V dalším bodě seznámil starosta členy s plánem činnosti na rok 2018. Byl schválen všemi členy.

Následně byla předána ocenění:  Medaile za věrnost 10 let – M.Dvořák, B.Jareš, J.Pelinka, V.Praus, P.Valášek, J.Vodák. Poděkování SDH za práci ve sboru – V.Barvířová.  Poděkování za pomoc kolektivu MH při mimořádné situaci v Jílovicích 2016 – A.Mazurová, V.Fajglová, J.Čižinský, E.Hanyk, V.Toběrná, P. Fajgl, V. Provazníková. Stužka k medaili za věrnost 30let – M.Vodák.  Medaile za Zásluhy – J.Hanyk

            Návrh na usnesení valné hromady byl jednoznačně přijal, nebyly vzneseny žádné připomínky.

            Na závěr starosta poděkoval za spolupráci firmě Zdobnice a.s., manželům Tobiškovým, místním spolkům, okolním sborům a všem členům za spolupráci. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví v novém roce ukončil výroční valnou hromadu. K večeři se podával guláš s chlebem a cibulí. Občerstvení zajišťovali členové sboru.

 

Dětská hasičská výročka 2017

V úterý 21.11 2017 jsme v 15.15 hod. odjeli, v počtu 15 dětí a 2 dospělích, linkovým autobusem do Žamberka, kde se měla uskutečnit Dětská hasičská výročka. Tentokrát jsme ji pro děti uspořádali v Pizzerii Grand Canyon. Hned na začátku, jsme zhodnotili uplynulý rok. Mluvili jsme o jednotlivých akcích, kterých jsme se zúčastnili a zhodnotili naše výkony. Poté jsme mluvili o akcích, které nás čekají v roce příštím. Během povídání se děti najedly a napily.

 

 

 

 

 

Po schůzi jsme šli hrát bowling. Děti se rozdělily na 2 skupiny (starší a mladší).

 

Výsledky starších 1.pokus

Výsledky starších 2.pokus

 

Výsledky mladších.

Naše dovádění skončilo kolem 19. hod., kdy nás pan Hynek začal rozvážet hasičským Fordem domů.

Účast: Čižinská Zuzana, Fajglová Eliška, Hanyková Natálie, Vojáček Adam, Sobotková Dominika, Jarešová Nikola, Slívová Zuzana, Sobotka Pavel, Hlaváčová Viktorie, Hovorka Jakub, Provazník Matyáš, Kozlová Michaela, Fajgl František, Provazník Kamil, Hovorková Karolína, Kubíček Jan, Barvířová Veronika, Matějka Jaroslav, Fajglová Veronika, Hynek Stanislav.

Závody požárnické všestrannosti – Olešnice v Orlických horách

V sobotu 7.října jsme v 7.45 odjížděli  na závody požárnické všestrannosti, které se tentokrát konaly v Olešnici v Orlických horách ve SKI areálu Hartman. Jak už napovídá název areálu, na děti čekala opravdu velká zkouška v podobě obrovské sjezdovky, po které byla vedena celá trasa závodu.

Za náš sbor závodily dvě hlídky mladších a jedna dorostenka Veronika Barvířová. Řidič Horáček Josef, dozor Fajglová Veronika, Jansová Věra, doprovod Jansa Petr.

 Složení hlídek:

 1. Hlídka: Fajglová Eliška, Slívová Zuzana, Sobotková Dominika, Čevorová Nela, Jarešová Nikola.
 2. Hlídka: Hanyková Natálie, Čižinská Zuzana, Vojáček Adam, Sobotka Pavel, Provazník Matyáš.

Hlídky mladších startovali nejdříve, v tříminutovém rozestupu. Pak následovali hlídky starších a nakonec dorostenci (jednotlivci a družstva).

 Střelba ze vzduchovky na ně čekala hned po startu ještě pod sjezdovou a pak je čekal výstup cca 60m rovně do kopce a poté je fáborky vedly lesem, loukou kolem této sjezdovky. Trasa pro mladší měřila 2 km. Naši dorostenku Veroniku čekala trasa dlouhá 3 – 4 km.

Stanoviště pro mladší: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a poslední je překování překážky po vodorovném laně.

Stanoviště pro dorostence: střelba ze vzduchovky, šplh, přeskok přes vodní příkop, určování PHP a věcných prostředků požární ochrany, optická signalizace, základy první pomoci a úkol navíc je přesun podle azimutu.

Počasí dětem vůbec nepřálo. Po příjezdu padla na sjezdovku hustá mlha. Poté mírně mžilo. Po dobu, kdy byli děti na trase naštěstí nepršelo, ale terén byl i tak velmi kluzký (ke zraněním v podobě vyvrtlých kotníků docházela docela často).  Našim malým hasičům se podařilo doběhnout do cíle v pořádku. Veronice na trase pršelo více, ale doběhla taktéž v pořádku.

Po sečtení všech trestných bodů, které na trati nasbírali, se umístili na 19.místě z 23 družstev. Veronika se umístili na 2.místě ze dvou.

 

Výsledky_ZPV_dorost_7.10.2017

 

Návštěva muzea v Žamberku

Výstava  140 let od svěcení praporu SDH Žamberk.

Ve čtvrtek 28.9.2017 jsme navštívili výstavu s hasičskou tématikou v Městském muzeu v Žamberku. Kromě velkého množství fotografií, předmětů a uniforem jsme shlédli vzácnou soukromou sbírku stovek hasičských řádů a vyznamenání od současnosti až po 19.století. Na výstavě jsme viděli jednu z nejstarších hasičských uniforem, uniformy ze 30.let, jednu z nejstarších proudnic a další unikátní proudnice z 19.století. Hlavním vystaveným předmětem je hasičský prapor SDH Žamberk z roku 1877, který se řadí mezi nejstarší hasičské prapory v naší zemi. Po prohlídce výstavy se děti podepsaly do návštěvní knihy.