Výroční valná hromada 2020

V pátek 10. ledna 2020 se v místní tělocvičně uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. Přítomno bylo 43 členů sboru, hosté z okolních sborů (SDH Slatina n. Zd., SDH Peklo n. Zd., SDH Doudleby n. Orl., SDH Potštejn, SDH Záchlumí a SDH Bohousová), starostka obce pí. Hotmarová, zástupce KČT Loffler K., za OSH RK pan Michal Dusílek z SDH Bystré v Orl. horách.

Program schůze byl následující:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Seznámení s programem a jeho schválení
 3. Volba návrhové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti SDH za rok 2019
 5. Zpráva o finančním hospodaření SDH za rok 2019
 6. Zpráva revize finančního hospodaření za rok 2019
 7. Volba výboru SDH(jako celek),volba starosty, náměstka starosty,velitele,jednatele,preventisty, vedoucích kolektivu ml.hasičů,hospodáře – pokladníka,revizora,kronikáře a strojníka sboru. Volba delegátů na VVH našeho okrsku a delegátů na shromáždění představitelů sborů okresu Rychnov n.Kn.
 8. Seznámení s plánem činnosti na rok 2020
 9. Předání ocenění
 10. Diskuse
 11. Návrh na usnesení a jeho schválení
 12. Závěr

Návrh rozpočtu SDH Rybná nad Zdobnicí na rok 2020

STK………………………………………………………. 3 000,-  Kč

PHM…………………………………………………….20 000,- Kč

Hra PLAMEN………………………………………..10 000,- Kč

Turistické a kulturní akce pro mládež…..20 000,- Kč

Výzbroj a výstroj…………………………………..35 000,- Kč

Školení zásahové jednotky……………………15 000,- Kč

Oprava techniky……………………………………40 000,- Kč

Lékařské prohlídky………………………………… 4 000,- Kč

Celkem………………………………………………  147 000,- Kč

Ocenění získala: Jaroslava Hanyková – věrnostní medaile za 10let členství, Martin Škava – věrnostní medaile za 10let členství, Jaroslav Cabalka – stužka k věrnostní medaily za 30let členství.

Ve volbách bylo zvoleno toto složení výboru:

starosta J.Matějka, náměstek V.Rázl, velitel S.Hynek, jednatel L.Hovorková, hospodář-pokladník J.Hanyk, strojník A.Jedlinský, preventista M.Škava, vedoucí mládeže V.Fajglová a J Matějka, kronikář O.Marek, revizor J.Horáček a členové J.Pelinka, B.Jareš,J. Čižinský ml.,J.Čižinský st., T.Hynek, V.Jansová. Delegáti na Shromáždění delegátů SDH v našem okrese V.Fajglová a J.Matějka. Diskuse proběhla hlavně na téma dotace na nové vozidlo a jeho zakoupení. 

Byl také schválen plán činnosti na rok 2020 v tomto znění:

1. Připravit na okrskovou soutěž jedno družstvo žen a mužů

2. Připravit na ZPV – Hru Plamen družstvo mládeže

3. Zúčastnit se zimního případně letního hasičského tábora

4. Provádět pravidelnou údržbu techniky

5. Účastnit se akcí 4.okrsku

6. Provést námětové nebo prověřovací cvičení

7. Pořádat kulturní a společenské akce pro veřejnost

8. Provádět sportovní činnost s mládeží mimo Hru Plamen

9. Provádět pravidelné proškolování členů zásahové jednotky

10. Uspořádat akci Loučení s létem

11. Účast na oslavách OSH


Dětská hasičská výročka 2019

V sobotu 7. 12.2019 jsme naše mladé hasiče odměnily za celoroční práci bowlingem v GAPA centru v Rychnově nad Kněžnou. Od 13. hodiny jsme měli rezervovány na dvě hodiny dvě dráhy. Celkem se zúčastnilo 14 dětí, 2 dospělí a 1 řidič.

Po dohrání bowlingu jsme se přestěhovali do restaurace, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a plánovali jsme akce na rok následující. Poté nás čekala večeře v podobě kuřecích řízečků, hranolek, chleba, okurek.

Děti si bowling užily a domů jsme se vraceli kolem 17. hodiny

Kácení a štípání 2019

V sobotu 26.10.2019 jsme pořádali kácení a štípání dřeva, které pak využíváme v přístřešku na hřišti. Ráno se nás sešlo docela tlupa, která během dne trochu prořídla, ale zůstalo pevné jádro, které si užilo i dost překrásných chvilek nejen při opékání špekáčků a pití trocha dobrého moku.

ZPV Křovice 2019

V sobotu 5. října jsme v 9 hodin vyrazili na závody do Křovic. Počasí nám vůbec nepřálo. Už při odjezdu velmi pršelo a vydatně vydrželo pršet celý den.

Závodu se zúčastnili: Čevorová Nela, Čižinská Zuzana, Fajglová Eliška, Hanyková Natálie, Hlaváčová Viktorie, Sobotková Dominika, Slívová Zuzana, Vojáček Adam, Sobotka Pavel, Slíva Martin.

Dozor: Fajglová Veronika, Čižinská Anna.

 Řidiči: Jedlinský Aleš, Fajgl Petr.

Po příjezdu do Křovic jsme si vyzvedli startovní číslo 31. Letos poprvé jsme startovali za kategorii starších. Do startu jsme měli asi hodinku, kterou jsme kvůli nepřízni počasí strávili v hasičském autě. Na startovní čáru nastoupila naše první hlídka v 11:45. Trať, která byla deštěm velmi zmáčená zvládli za 37 minut, bohužel nasbírali hodně trestných bodů. Jejich výsledný čas byl 1:04:00. Druhá hlídka vyrážela do bahnitého terénu v 11:56. Závod zvládli za 43 minut, ale počet trestných bodů jejich čas posunul až na 1:19:00. Celkové umístění 24.místo.

S ohledem na nepřízeň počasí jsme byli velmi rádi, že děti do cíle doběhly bez úrazu, což bylo velmi důležité. Mokré a špinavé oblečení si převlékly a poobědvaly teplou gulášovou polévku s pečivem. Zahřály se teplým čajem a vyrazily jsme zpět domů. Návrat byl kolem 15 hodiny.