ZPV Lukavice 6.10.2018

V sobotu 6.října 2018  jsme v 9,30 odjížděli  na závody požárnické všestrannosti, které se tentokrát konaly v Lukavici za Rychnovem nad Kněžnou. Nejdříve jsme odváželi Viktorku Hlaváčovou, která závodila za SDH Čestice – starší kategorie a poté jsme přepravili obě naše hlídky. Čas startu jsme letos měli až po dvanácté hodině.

Za náš sbor závodily dvě hlídky mladších. Řidič Hynek Stanislav, dozor Fajglová Veronika, Čižinská Anna.

 Složení hlídek:

 1. Hlídka: Fajglová Eliška, Hanyková Natálie, Sobotková Dominika, Čevorová Nela, Jarešová Nikola.
 2. Hlídka: Slívová Zuzana, Čižinská Zuzana, Vojáček Adam, Sobotka Pavel, Jakub Macek –půjčený z SDH Olešnice v Orl. H. .

Letos nejdříve běžely hlídky kategorie starších, poté startovaly hlídky mladších a nakonec dorostenci (jednotlivci a družstva).

Trať vedla po rovině lesem, po polích a lukách. Trasa pro mladší měřila 2 km.

Viktorka Hlaváčová byla propůjčena SDH Čestice za kategorii starších a odpoledne si zkusila trať pro smíšená družstva dorostu za SDH Rokytnice v Orl. H.

Stanoviště pro mladší a starší: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a poslední je překování překážky po vodorovném laně.

Stanoviště pro dorostence: střelba ze vzduchovky, šplh, přeskok přes vodní příkop, určování PHP a věcných prostředků požární ochrany, optická signalizace, základy první pomoci a úkol navíc je přesun podle azimutu.

Počasí bylo velmi příjemné. Od samého rána svítilo sluníčko, trať byla suchá.

Po doběhnutí obou hlídek jsme šli na oběd. Podávala se gulášová polévka s rohlíkem nebo chlebem v útulné klubovně. Všem chutnala.

 Kolem 15.hodiny bylo vyvěšeno vyhodnocení. 1.hlídka se 7 trestnými body (viz tabulka) a skvělým časem na trati vybojovala pro náš sbor 4.místo z 23 hlídek.

Výroční valná hromada konaná 19.1.2018

Výroční valná hromada se tento rok konala v místní tělocvičně, což bylo přítomnými členy velice kladně hodnoceno. Na druhou stranu, pro nízkou účast členů sboru hrozilo její zrušení, jelikož nebyla skoro usnášeníschopná.

            Schůze byla zahájena starostou sboru Jaroslavem Matějkou, který přivítal přítomné členy, zástupce SDH ze Slatiny nad Zdobnicí, SDH Doudleb na Orlicí, SDH Záchlumí, SDH Bohousové , SDH Pekla na Zdobnicí, dále pak starostku obce pí. Valáškovou, zástupce ČZS pí. Mazurovou a zástupce KČT p. Hlavsu.

            Bylo provedeno seznámení s programem, který byl všemi členy schválen.

            Do návrhové komise byl navržen Martin Škava a Tomáš Hynek. Schválena byla všemi členy.            Poté jsme minutou ticha uctili vzpomínku na bratra Antonína Ulrycha. Dále se slova ujal bratr Stanislav Hynek, který všechny seznámil s činnosti sboru za rok 2017:

Stručný obsah: 

          20.1.2017       Výroční valná hromada 2016

 • 4.2.2017         Účast mladých hasičů  na netradičním branném závodě v České Rybné
 • 25.2.-4.3.2017 Zimní tábor na Šajtavě
 • 18.3.2017         Úklid zbrojnice
 • 8.4.2017           Sběr železného šrotu
 • 22.4.2017         Pochod Líšnický puchýř
 • 29.4.2017         Zastavování – svatba Aničky a Jaromíra Čižinských
 • 30.4.2017         Tradiční pálení čarodějnic
 • 7.5.2017           Trénink na okrskovou soutěž
 • 13.5.2017         Okrsková soutěž v Záměli
 • 26.5.2017         Hra plamen v Ještěticích
 • 2.9.2017           Závody v požárním útoku v Bohousové – mladí hasiči
 • 16.9.2017         Špekáčková drakiáda
 • 23.9.2017         2.velitelský den – školení
 • 28.9.2017         Návštěva muzea v Žamberku – 140 let od svěcení praporu v Žamberku
 • 7.10.2017         Závody požárnické všestrannosti v Olešnici v Orl. Horách
 • 21.11.2017       Dětská hasičská výročka

V dalším bodě pokladník Jiří Hanyk seznámil členy s finančním hospodařením sboru za rok 2017. Předseda revizní a kontrolní rady Oldřich Bezdíček seznámil členy s revizní kontrolou finančního hospodaření za rok 2017, která proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné nedostatky, poté poděkoval pokladníkovi za vzorné vedení účetnictví sboru.

            V dalším bodě seznámil starosta členy s plánem činnosti na rok 2018. Byl schválen všemi členy.

Následně byla předána ocenění:  Medaile za věrnost 10 let – M.Dvořák, B.Jareš, J.Pelinka, V.Praus, P.Valášek, J.Vodák. Poděkování SDH za práci ve sboru – V.Barvířová.  Poděkování za pomoc kolektivu MH při mimořádné situaci v Jílovicích 2016 – A.Mazurová, V.Fajglová, J.Čižinský, E.Hanyk, V.Toběrná, P. Fajgl, V. Provazníková. Stužka k medaili za věrnost 30let – M.Vodák.  Medaile za Zásluhy – J.Hanyk

            Návrh na usnesení valné hromady byl jednoznačně přijal, nebyly vzneseny žádné připomínky.

            Na závěr starosta poděkoval za spolupráci firmě Zdobnice a.s., manželům Tobiškovým, místním spolkům, okolním sborům a všem členům za spolupráci. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví v novém roce ukončil výroční valnou hromadu. K večeři se podával guláš s chlebem a cibulí. Občerstvení zajišťovali členové sboru.

 

Cvičení před soutěží – mláďata :D

Dne 24.8. jsme se sešli na cvičení před soutěží v Bohousové, a byla to dřina slzy i smích. Děti se o prázdninách sešli co se týče hasičiny spíše výjmečně. Došlo i na slzičky, že už jsme to zapoměli :), ale vše dobře dopadlo. Dva útoky na sucho a pak několik s vodou zakončený umýváním auta.  Bratr Matějka měl nakonec ukázku stříkání s profi proudnicí a pokropil celé hřiště :).

Hra plamen – Ještětice 2017

Dne 26. května jsme v 15:00 hod. odjeli na třídenní hasičské závody do Ještětic. Hned po příjezdu jsme postavili stany a další přístřeší pro náš pobyt. Navečer jsme se šli nahlásit vedení soutěže, odevzdali jsme naši kroniku ke kontrole a prohlédli jsme si areál. Poté jsme si vzali helmy a šli jsme si vyzkoušet některé dráhy, které již byly připraveny na sobotní závodění. Kolem deváté večer jsme si ještě zatančili na místním tanečním parketu a v deset jsme už měli vyčištěné zoubky a šli jsme spát.

V sobotu ráno, po vydatné snídani jsme odešli kolem 8 hodiny na nástup, kde byla seřazena všechna družstva. Každé družstvo obdrželo startovní číslo a tabulku v kolik hodin má být připraveno na jakou disciplínu. Jako první disciplínu jsme měli požární útok, který dopadl celkem dobře. Poté jsme až do odpoledne dělali i ostatní disciplíny jako bylo: požární útok CTIF, štafeta 4×60, štafeta CTIF 400m s překážkami. Na každé disciplíně jsme měli 2 pokusy. Sobotní den prosluněný sluníčkem jsme zakončili na dětské diskotéce, kde jsme si zatancovali a pak unavení zalehli do spacáků a spali. V neděli ráno nás ještě čekalo splnit jeden pokus štafety CTIF 400m s překážkami a bylo hotovo. Skončili jsme na 16. místě z (24) družstev, což je celkem dobrý výsledek. Celý víkend bylo krásné ba přímo nádherné počasí, takže skoro všichni jsme přijeli domů trochu opálení. Moc se nám tam líbilo a jídlo, které nám připravovalo SDH Čestice bylo velmi dobré :

pátek – večeře – párky v rohlíku 

sobota, neděle – snídaně – rohlíky a chleby s marmeládou, pomazánkou, buchty a koláče

sobota – oběd – vepřo-knedlo-zelo

sobota – večeře – těstoviny s boloňskou omáčkou

neděle – oběd – kuřecí plátek s vařenými brambory

svačiny – jablíčka, buchtičky

Již se těšíme na příští rok, až zase strávíme víkend ve stanech na další Hře Plamen.