Nespíme i když je covid

3.3.2020 proběhlo cyklické školení

9. Února byla vyplavena hasičárna z bytu p. Adamce

19.Února bylo v Dobrušce velitelské školení spojeno s ukázkou strojku na čištění komínů

15.Dubna bylo odhlášeno Auto Ford

Hasičský tábor Šajtava 2020

Od 1.2. – 8.2. 2020 jsme se zúčastnili hasičského tábora pořádaného SDH Doudleby nad Orlicí na chatě Šajtava ve Zdobnici.

Na tábor jsme odjeli v sobotu v 9.30 v této sestavě: vedoucí: Fajglová Veronika, Hynek Stanislav, děti: Fajglová Eliška, Čižinská Zuzana, Hanyková Natálie, Slívová Zuzana, Kotyzová Sára, Jarešová Nikola, Vojáček Adam.

Čekali jsme, že bude v této nadmořské výšce velká vrstva sněhu, ale bohužel. Všude zledovatělý povrch a na sjezdovce se značila tráva a krtičí hromádky. V neděli dopoledne jsem se museli přemístit na uměle zasněženou sjezdovku asi 3 km od naší chaty. Všichni si pěkně zalyžovali, až z toho někteří jedinci odpoledne a k večeru měli zvýšenou teplotu a bolesti hlavy. Silnější jedinci se večer zúčastnili 1. diskotéky. Ale po vydatném spánku se vše vyléčilo.

V pondělí celý den vydatně pršelo, takže jsme veškerý čas trávili na chatě a hráli jsme různé hry a odpočívali jsme.

Úterní probuzení bylo již veselejší, protože přes noc napadlo cca 6 cm sněhu. Dopoledne jsme vyrazili na procházku po okolí a po návratu jsme stavěli sněhuláky a pekáčovali jsme. Po obědě jsme hráli venku na sněhu míčové hry. Po setmění hry v herně.

Středa byla ještě lepší. Do rána napadlo dalších 10 cm. Majitelka chaty nam upravila sjezdovku rolbou. Během dopoledne jsme si malovali na táborová trička obrázky a odpoledne jsme vyrazili na svah. Večer jsme si opět zatančili na diskotéce.

Ve čtvrtek jsme jak dopoledne, tak i odpoledne lyžovali. Během odpoledne se už na sjezdovce objevovala tráva a hlína. Večer děti vyráběli lucerničky ze sklenic od přesnídávek. Dle své fantazie si je vybarvily a polepily.

Přáli jsme si další sníh. Naše prosby byly vyslyšeny a během noci napadly další 3 cm nového sněhu. V pátek po snídani jsme šli opět lyžovat, aby jsme si sněhu co nejvíce užili, jelikož venkovní teplota značila, že vrstva sněhu dlouho nevydrží. Lyžovali a pekáčovali jsme i po obědě. Kolem 15 hodiny dojel na chatu pán s Airbrush tetováním a každého účastníka vyzdobil vybranou „kérkou“. Večer se všichni zúčastnili závěrečné diskotéky.

V sobotu po snídani si děti sbalily své věci, uklidily pokoje a přestěhovaly se na dolní chatu do jídelny, kde se dívaly na pohádky. Vedoucí mezitím vše doklidili a naložili do aut. Po obědě jsme odjeli do svých domovů.

Výroční valná hromada 2020

V pátek 10. ledna 2020 se v místní tělocvičně uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. Přítomno bylo 43 členů sboru, hosté z okolních sborů (SDH Slatina n. Zd., SDH Peklo n. Zd., SDH Doudleby n. Orl., SDH Potštejn, SDH Záchlumí a SDH Bohousová), starostka obce pí. Hotmarová, zástupce KČT Loffler K., za OSH RK pan Michal Dusílek z SDH Bystré v Orl. horách.

Program schůze byl následující:

 1. Zahájení a přivítání přítomných
 2. Seznámení s programem a jeho schválení
 3. Volba návrhové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti SDH za rok 2019
 5. Zpráva o finančním hospodaření SDH za rok 2019
 6. Zpráva revize finančního hospodaření za rok 2019
 7. Volba výboru SDH(jako celek),volba starosty, náměstka starosty,velitele,jednatele,preventisty, vedoucích kolektivu ml.hasičů,hospodáře – pokladníka,revizora,kronikáře a strojníka sboru. Volba delegátů na VVH našeho okrsku a delegátů na shromáždění představitelů sborů okresu Rychnov n.Kn.
 8. Seznámení s plánem činnosti na rok 2020
 9. Předání ocenění
 10. Diskuse
 11. Návrh na usnesení a jeho schválení
 12. Závěr

Návrh rozpočtu SDH Rybná nad Zdobnicí na rok 2020

STK………………………………………………………. 3 000,-  Kč

PHM…………………………………………………….20 000,- Kč

Hra PLAMEN………………………………………..10 000,- Kč

Turistické a kulturní akce pro mládež…..20 000,- Kč

Výzbroj a výstroj…………………………………..35 000,- Kč

Školení zásahové jednotky……………………15 000,- Kč

Oprava techniky……………………………………40 000,- Kč

Lékařské prohlídky………………………………… 4 000,- Kč

Celkem………………………………………………  147 000,- Kč

Ocenění získala: Jaroslava Hanyková – věrnostní medaile za 10let členství, Martin Škava – věrnostní medaile za 10let členství, Jaroslav Cabalka – stužka k věrnostní medaily za 30let členství.

Ve volbách bylo zvoleno toto složení výboru:

starosta J.Matějka, náměstek V.Rázl, velitel S.Hynek, jednatel L.Hovorková, hospodář-pokladník J.Hanyk, strojník A.Jedlinský, preventista M.Škava, vedoucí mládeže V.Fajglová a J Matějka, kronikář O.Marek, revizor J.Horáček a členové J.Pelinka, B.Jareš,J. Čižinský ml.,J.Čižinský st., T.Hynek, V.Jansová. Delegáti na Shromáždění delegátů SDH v našem okrese V.Fajglová a J.Matějka. Diskuse proběhla hlavně na téma dotace na nové vozidlo a jeho zakoupení. 

Byl také schválen plán činnosti na rok 2020 v tomto znění:

1. Připravit na okrskovou soutěž jedno družstvo žen a mužů

2. Připravit na ZPV – Hru Plamen družstvo mládeže

3. Zúčastnit se zimního případně letního hasičského tábora

4. Provádět pravidelnou údržbu techniky

5. Účastnit se akcí 4.okrsku

6. Provést námětové nebo prověřovací cvičení

7. Pořádat kulturní a společenské akce pro veřejnost

8. Provádět sportovní činnost s mládeží mimo Hru Plamen

9. Provádět pravidelné proškolování členů zásahové jednotky

10. Uspořádat akci Loučení s létem

11. Účast na oslavách OSH


Dětská hasičská výročka 2019

V sobotu 7. 12.2019 jsme naše mladé hasiče odměnily za celoroční práci bowlingem v GAPA centru v Rychnově nad Kněžnou. Od 13. hodiny jsme měli rezervovány na dvě hodiny dvě dráhy. Celkem se zúčastnilo 14 dětí, 2 dospělí a 1 řidič.

Po dohrání bowlingu jsme se přestěhovali do restaurace, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a plánovali jsme akce na rok následující. Poté nás čekala večeře v podobě kuřecích řízečků, hranolek, chleba, okurek.

Děti si bowling užily a domů jsme se vraceli kolem 17. hodiny