Požár pole „Dvorek“

10.08.2015 Jsme v počtu 4 členů cca.10 minut před 14 -tou hodinou vyjeli k požáru, který byl hlášen z OPIS HK. 

Výjezd jednotky k požáru pole se byl zpožděním. Kvůli nepřesné lokalizaci místa požáru, jsme jeli nejdříve směr Slatina nad Zdobnicí, pak teprve přes polní cestu na oblast „Dvorek“. Po příjezdu na místo, jsme zjistili, že požár byl mezitím již uhašen hasiči z RK, a tak jsme byli vedeni jako posila v záloze. Požár vznikl spadnutím hořícího ptáka, který způsobil zkrat na sloupu elektrického vedení. Po domluvě s velitelem zásahu následoval odjezd na základnu.

Foto zde http://hasicislatina.rajce.idnes.cz/Pozar_strniste_Dvorek_8.8.2015

31.3.2015 výjezd ke spadlému stromu

31.3.2015 výjezd ke spadlému stromu – mezi Rybnou a Dvorkem.

Událost byla nahlášena veliteli, občanem, který jel z osady Dvorek. Načež byl s operačním střediskem domluven vyhlášený výjezd bez akustické výzvy. Provedlo se odstranění spadlého stromu a obnoven provoz.

Počet zasahujících členů- 5 / Bezdíček, Škava,S. Hynek, T. Hynek, J. Divíšek/

Pomoc při odklízení dopravní nehody – Kamion Kaufland

17.7.2014 Výjezd jednotky k události „dopravní nehoda“, příjezd na místo nehody, po příjezdu nahlášení veliteli HZS RK, zhodnocení – domluva na řešení situace. Průzkum havarovaného kamionu – společně s HZS RK – přistavení náhradního kamionu a překládání zboží. Další jednotky u zásahu – JSDH Slatina n.Z., Vápeník (odtahová a vyprošťovací služba)

Po domluvě přivezení pytlů na poškozené, nebo menší kusu zboží.
Odklízení zboží, čištění silnice, okolí od nečistot a osvícení prostoru po setmění, návrat na základnu kolem 22:20.

Účastnili se : Stanislav Hynek – velitel, Oldřich Bezdíček – strojník, Petr Pavel, Martin Škava, Jan Klec, Lukáš Cabalka, Tomáš Chlumecký

Poškozený (další použitý) materiál: kamion-003-nahled

lopata 2ks
koště 1ks
rukavice 3ks
pytle povodňové 100ks
PHM 5L nafta

Přívalový déšť

26.5.2014 byl v obci po přívalovém dešti rozvodněn potok směrem od Mazuru po OÚ. Naše jednotka vyjela k zásahu kolem 19:30.
Stručné info: Výjezd jednotky k povodeň (záplava), příjezd na místo před OÚ, zhodnocení situace – odstranění poklopů kanálových vpustí a jejich zabezpečení hlídkou. Po příjezdu HZS RK, domluva na řešení situace. Průzkum Horního dílu vesnice společně s HZS RK a se starostkou. Kontrola obydlí od č.p. 150 po č.p. 69. U č.p.68 zjištěny průnik vody do stodoly, ale v malém množsví. V č.p. 82 nebyl nikdo přítomen v době průzkumu, po kontaktování přes telefon přijeli a oznámili zatopený sklep.
Po průzkumu horního dílu, odjezd podél rozvodněného potoku na dolní díl k Pile – při průzkumu nezjištěno další ohrožení. Při cestě zpět na horní díl – průzkum mostu silnice E11 u č.p. 8. Setkání před OÚ RnZ s HZS RK na taktickou poradu.

Po odjezdu HZS RK, 3 členi – čerpání vody ze sklepa č.p. 82 ( pí. Pospišilová), 1 člen technická pomoc č.p.68 ( Petr Mazura), zbytek zabezpečení komunikace, po domluvě se starostkou přistavení silničního značení na snížení rychlosti, ve 21:35 ruční zapnutí pouličního osvětlení a odklízení naplavenin z komunikace do 21:50. Technická pomoc u č.p. 58 (Kubas David) úklid naplavenin 21:50 až 22:00. Odsátí vody ze zahrady u č.p. 101 (Oldřich Příhoda), návrat na základnu kolem 22:20.

Pozn. V době svolávání na OÚ v Rybné nešla siréna – vypadlá fáze – úder blesku v Rybné

Poškozený (další použitý) materiál:
rukavice 2×
lopata 1×
PHM 2L natur. 5L nafta
jídlo obec
2× kolečko
Vyžádaná pomoc – Martin Dvořák – lopata
Další pomoc: Jaroslav Cabalka a Milan Vodák

Pomoc při povodních – Hořín

Protože tento rok nastalo po dlouhých deštích k rozvodnění našich největších toků rozhodli jsme se, že pojedeme pomoc postiženým povodněmi. Jelikož obecní úřad pořádal sbírku, tak jsme ji naložili do našeho nového auta, které se pro tento okamžik perfektně hodí. Bratr Oldřich Bezdíček sháněl místo, kde by naše pomoc přišla nejvíce vhod, ale jelikož neschopnost krajů řídit dobrovolné složky byla taková, že všude tvrdili „ pomoc není potřeba“ sehnali jsme si to místo sami. Vyjeli jsme v tříčlenném týmu : Standa Hynek, Olda Bezdíček, Jarda Divíšek a přidal se k nám i sbor SDH z Doudleb ve složení: Jan Svatoš, Vašek Dvořák, Radek Ješina, Lukáš Zakouřil, Petr Rybár. Vyrazili jsme časně ráno za deštivého počasu. Po příjezdu do Hořína jsme na na stanici humanitární pomoci vyložili náklad a jeli jsme k obecnímu úřadu, kde se nás ujal místostarosta a poslal nás k jednomu domu, kde bylo potřeba otlouci omítku. Tam jsme byli až do večera s přestávkou na oběd a svačinu podávanou na obecním úřadě. Večer jsme postavili stany u zámku a šli se osprchovat do pojízdné sprchy. Druhý den jsme nejprve jeli do vedlejší obce pomoci otloukat omítku a odčerpávat vodu. Po obědě nás rozdělili na 2 skupiny. Jedna jela odčerpávat studny v okolí a druhá pomáhala všude, kde bylo potřeba. Večer jsme si opekli masíčko, buřtíky a dali si pivo. Třetí den jsme pracovali do oběda a po obědě jsme vyrazili k domovu s velkým díky od starosty. Práce byli velmi unavující, ale spolupráce s Doudlebami byla perfektní, a rád bych jim tímto chtěl velmi poděkovat. Fotky zde

dscf2398-nahled