Výroční valná hromada SDH Rybná nad Zdobnicí

VVH za rok 2020 a 2021 se konala v pátek 25.6.2022 v přístřešku na hřišti od 19 hodin. Přítomno bylo 32 členů sboru. Hosté: starostka obce p. J. Hotmarová, za KČT p. K. Löffler, za OSH p. O. Kopsa, zástupci za SDH Slatina nad Zdobnicí a zástupci SDH Peklo nad Zdobnicí.

Po zahájení byla uctěna minutou ticha památka zesnulých členů p. Vodáka M. a p. Jareše V..

Velitel S. Hynek nás seznámil se zprávou činnosti sboru za rok 2020 a poté za rok 2021.

Pokladník J. Hanyk nás seznámil s finančí zprávou a M. Škava s revizní zprávou finančního hospodaření.

Během diskuze nám zástupci okolních sborů, spolků a paní starostka poděkovali za spolupráci a popřáli vše nej v roce 2022.

Fotografie z akce

Okrsková soutěž Doudleby 2022

Dne 14.5.2022 jsme vyrazili v počtu jednoho družstva mužů a jednoho žen na soutěž do Doudleb. Bylo nádherné počasí. Nejdříve soutěžili muži v PÚ, kteří měli první pokus, na to že nejsou secvičeni, ještě docela obstojný, ale ostatní pak zabojovali a náš čas stačil pouze na 8 místo z 10. Následně byla trať upravena pro 4 družstva žen z Doudleb, Merklovic a Slatina n Z. a naše, kde soutěžily poprvé 2 nové sestry hasičky vč. starostky obce JH.

20220514_133247

Tradiční pálení čarodějnic

V sobotu 30.dubna 2022 od 17 hodin se na místním hřišti uskutečnilo již tradiční pálení čarodějnic. K jídlu byla připravena grilovaná kuřata, vepřové steaky, klobásy a spousta zákusků. 6. sud piva se vypil v pozdních nočních hodinách.

Tradiční hranici ozdobila čarodějnice vyrobená našimi mladými hasiči. Zapálena byla po 18.hodině.

Díky pěknému počasí se akce velmi vydařila.

ŽEHNÁNÍ NOVÉMU ZÁSAHOVÉMU VOZU

V sobotu 30. dubna 2022 od 14.00 hod se konal na místním hřišti slavnostní nástup členů našeho sboru, zástupců okolních sborů (s prapory) při příležitosti žehnání novému zásahovému vozu.

Gaz Gazela

Naše pozvání přijali zástupci SDH Slatina nad Zdobnicí, SDH Peklo nad Zdobnicí, SDH Vamberk, SDH Záměl, SDH Bohousová, SDH Záchlumí, SDH Česká Rybná, SDH Doudleby na Orlicí, pan František Tobiška.

Pozvání též přijal za OSH Rychnov nad Kněžnou Mjr. Michal Kalous, náměstek starosty OSH Ota Kopsa, děkan Miloš Kolovratník.

Ve 14 hodin se průvod vydal od místní pošty směrem na hřiště. Po slavnostním nástupu pronesl svou řeč starosta sboru Jaroslav Matějka, ve kterém se vrátil k počátkům založení našeho sboru, ale seznámil nás i stavem současným. Poté předal slovo paní starostce Jaroslavě Hotmarové. Ta nás seznámila s dotačními programy, díky kterým jsme v loňském a letošním roce mohli pořídit spoustu nových věcí: nový dopravní automobil (značky GAZ GAzelle, přestavbu automobilu provedla firma ELTRANS Liberec), kompletní zásahovou výstroj, elektrocentrálu, kalové čerpadlo, přenosnou motorovou stříkačku, dětem překážky na trénování disciplín, další nové vybavení v hasičské zbrojnici atd.

Pan František Tobiška za firmu Vyšívání Tobiška předal našemu sboru stuhu ke 140. výročí založení sboru.

Poté na hřiště přijel nový zásahový vůz, ke kterému paní starostka předala veliteli Stanislavu Hynkovi symbolický klíč. A slovo dostal děkan Miloš Kolovratník, který vozu požehnal a posvětil ho.

Následovalo předání upomínkového předmětu ke 140. výročí založení našeho sboru všem hostům z okolních sborů a všem členům naší zásahové jednotky.

Poté následovalo společné focení.

Velké poděkování patří: Královéhradeckému kraji GŘ HZS ČR, SZIF (Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu),  firmě Jiří Krejsa TRANSPORT & SPEDITION, manželům Tobiškovým – vyšívání M & F Tobiškovi.