Brigáda školní kopec 2024

SDH Rybná nad Zdobnicí spolu s Klubem Českých Turistů a Zahrádkáři pořádá 23.3.2024 od 8 hodin brigádu na školním kopci. Minulý rok se už začalo a letos bychom chtěli obnovu tohoto místa dokončit. Budou se prořezávat náletové křoviny a odstraňovat staré suché stromy, Jsou vítány všechny ruce, které jsou ochotni pomoci zvelebit část naší obce.
Občerstvení zajistíme.

Výroční valná hromada 2023

V sobotu 20.1. 2024 jsme pořádali v tělocvičně výroční valnou hromadu a vyhodnotili uplynulý rok 2023. Sešlo se nás celkem dost a přišli také hosté z okolních sborů, OSH a KČT.

Schůzi vedl starosta sboru Jarda Matějka, Zprávu o činnosti přednesl J.Hanyk protože velitel S.Hynek byl nemocný. Následovala zpráva o hospodaření. Kontrolní zprávu přednesl M.Škava . Předáno bylo také několik  ocenění.. V diskuzi  se vystřídali hosté se svými zdravicemi. Následovalo občerstvení a  k domovům jsme se rozešli před 11 hodinou…

Výroční zpráva o činnosti za rok 2023 v pdf

Dětská výročka 2023

Ve středu 29.listopadu jsme se s našimi mladými hasiči sešli v místním Občerstvení U kostela. Preventista sboru Martin Škava si pro děti připravil menší přednášku o bezpečnosti s ohněm doma a v přírodě. Poté se naši noví členové seznámili s disciplínami, které budou trénovat po Vánocích. Shlédli jsme videa z tréninků, fotky z různých soutěží a akcí. Děti si s chutí daly pizzu. A kolem 19.hodiny jsme se rozešli domů.