Historie sboru

 • 1879

založena župa hasičská v obvodu politického okresu Žamberk,německými sbory

l0004
 • 1881

ustaven český sbor Německá Rybná – Záchlumí,hlavním iniciátorem Fr.Hovorka,1.schůze sboru byla 26.6. Zvolen pětičlenný komitét,vypracovány stanovy.Sbor měl 3 oddělení:lezce,ochránce a stříkačníky.Počet členů 53.17.8. přivezena stříkačka. obec Záchlumí již měla samostatný sbor

 • 1882

dne 17.9. sbor přihlášen k župní jednotě hejtmanství Žambereckého,dne22.10. se konalo první poplachové cvičení.

 • 1883

bylo jednohlasně usneseno, aby celý spolek přistoupil k ústřední hasičské jednotě zemské

 • 1885

stavba lezeckého stožáru nákladem 173,41 zl.,dne 27.9. byla slavnostně převezena zdejší stříkačka do nové místnosti

 • 1886

se konal v Německé Rybné 7.řádný župní sjezd

 • 1889

první zápis o preventivních prohlídkách

 • 1890

počet činných členů 37,přispívajících 15

 • 1892

zakoupena nová stříkačka fy Hurt Česká Třebová

 • 1893

v důsledku vnitřních rozporů činnost sboru silně poklesla,na valné schůzi byla dokonce řešena otázka existence sboru,po okrskovém cvičení byla úroveň sboru opět na výši

 • 1895

zvolen nový výbor(předseda Fr.Hovorka,velitel Jos. Sedláček)

 • 1899

prodán ve dražbě nepoužitelný lezecký stožár za 49,5 zl.

 • 1900

zvolen nový výbor(předsedaJan Klec,velitel Fr.Lédr)

 • 1901

přijaty nové stanovy poble návrhu ústrední jednoty Království českého

 • 1902

41 činných členů,32 přispívajících

 • 1904

zakoupena jednoproudní stříkačka fy Fitchtner Praha za 650 K,požár u J.Preclíka na dolním díla,jímž zaniklo č.p.118,zbudována zbrojnice na dolním díle

 • 1911

zvolen nový výbor(předseda Jos.Mazura,velitel Jind. Knol),ustanoveny noční hlídky v čase sucha,na Štědrý den a o divadelních představeních

 • 1914

dokončena výstavba vodovodu,opatřeného hydranty,úspěšný rozvoj sboru přerušila 1.světová válka,v důsledku odchodu mnoha mužů na bojiště vyvstala nutnost vstupu žen do sboru( v N.Rybné se do hasičské činnosti zapojilo 30 žen!,což byl významný počet v celookresním měřítku

 • 1919

na první poválečné schůzi byl zvolen nový výbor (předseda Fr.Kotyza,velitel Fr.Lédr)

 • 1924

dne 13.7. se konal v N.Rybné druhý župní sjezd

 • 1927

vybudován vodovod ve Dvoře,zakoupeno 11 dílů hadic,2-kolový naviják a 2 proudnice Ceny hasičských potřeb kolem roku 1930:ruční tříkačka 18 tis.Kč,motorová 30–40 tis.Kč,20 m hadic C-400 Kč, kožená přilba 90–130 Kč, osobní výzbroj pro lezce 400 Kč,

 • 1938

v důsledku politické situace činnost sboru značně omezena

 • 1939

vytvořeny okresní hasičské jednoty(zánik žup),ustanoven nový výbor(V.Mazura,velitel J.Josífek),vyloučení neárijského členstva

 • 1941

zakoupení motorové stříkačky fy Stratílek Vysoké Mýto,v důsledku zrušení sokolské jednoty přestoupili její mladí členové do hasičského dorostu

 • 1946

dne 6.1. první poválečná valná schůze

 • 1949

zakoupen nákladní automobil Opel Blitz za 60.000 Kč

 • 1953

Přejmenování čs.hasičstva na „svaz požární ochrany“v obcích pak na Místní jednotky PO,v letech 1953–1956 činnost sboru silně stagnovala,sbor byl špatně technicky veden

 • 1956

dne 22.7. se v Rybné n.Zd. konal 1.okresní den požární ochrany

 • 1957

nákup poplachové sirény za 1.769 Kč

 • 1958

počet členů 49+2 ženy

 • 1960

Návrh výstavby nové zbrojnice

 • 1963

výstavba zbrojnice dokončena, odpracováno 4.810 hodin

 • 1964

převodem získán nový dopravní vůz Tatra 805 l0003

 • 1969

od tohoto roku čerpány finanční prostředky z rozpočtu MNV zakoupen nový dopr.vůz Tatra 805 za 25 tis.Kč

 • 1974

zlikvidována stará zbrojnice

 • 1980

zahájena intenzivní činnost s mládeží,členstvo 44 mužů,(výbor předseda Vl.Rázl,velitel Vl.Hlavsa)stav techniky.Tatra 805,PS 8,hadice B 18ks,hadice C 16Ks,osobní a věsná výzbroj

Čerpáno ze Stoleté zprávy pana Vl.Hlavsy

 • 1983–1997

Kniha zápisů z let 1983–1997, jenž byla jediným pojítkem s nedávnou minulostí sboru,zmizela z povrchu zemského.Toto období tedy zůstává pouze v paměti jednotlivců.Pro dnešek i budoucnost jest to ztráta nenahraditelná.

Dne 16.6.1997 zemřel Vladimír Hlavsa,dlouholetý člen sboru,velitel,člověk který zasvětil většinu svého života právě hasičství a hlavně pak práci s hasičským dorostem. Jeho odkaz bude dlouho žít v paměti těch,kdož ho osobně znali.

lada0003
 • 1997

dne 20.5.zaznamenán požár hospodářského přístavku u Kaplanů

 • 1998

27.4.zahoření řeziva u Hanyků dolní díl,28.5.požár u V.Hrdiny -Zakopanka, v červenci postihly část okresu Rychnov n.Kn. rozsáhlé povodně,jejichž následky byly členové sboru pomoci odstraňovat(obec Kounov 14.-15.8.)

 • 1999

7.7. požár u p.Novotné čp.162,28.8. požár osobního automobilu

 • 2000

založeno soutěžní družstvo žen.v prosinci požár traktoru v objektu Zdobnice a.s.

 • 2001

30.4. požár lesa p.Fr.Janovce,2.5. požár skladu slámy Zdobnice a.s. u kravína

pozar0002
 • 2002
 • 2003

24.10.2003 požár nákladního automobilu Volvo

 • 2004
 • 2005
 • 2006

17.června – svěcení spolkového praporu 1.července oslavy 125 let založení sboru

p7011384

 • 2007

5.května – okrsková soutěž konaná po 54 letech

Napsat komentář