Závody hasičské všestrannosti a brannosti Čestice 2023

V sobotu 14.října se konaly v Česticích Závody hasičské všestrannosti a brannosti. Za náš sbor se zúčastnila pouze jedna hlídka ve složení: Hanyk Tomáš, Hostinský Jindřich, Nalezenec Blahoslav a Francesca a Giulia Federici. Doprovod jim zajistila Fajglová Veronika a Eliška, řidič Hynek Stanislav.

Podpořit nás přijela rodina Hostinských a Jaroslava Hanyková.

Po doběhnutí do cíle jsme se šli občerstvit výbornou bramborovou polévkou. Chvíli jsme poseděli a pak vyrazili k domovu. V sobotu pozdě večer přišli výsledky. Naše hlídka se umístila na 19.místě z 32 hlídek.

16.9.2023 DDV Merklovice -Vyhlídka

11.9.2023 jsme se zúčastnili porady na dálkovou dopravu vody na chatu Vyhlídka. 16.9. bylo uskutečněno cvičení, vyhlášen poplach s odjezdem z náměstí ve Vamberku do Merklovic a dále se jednotky řadili dle taktického plánu. Celé cvičení proběhlo vpořádku a odzkoušela se i plánovaná závada na vedení, kdy nám nečekaně došel benzín 🙂 .. Po akci následovalo pohoštění u bratrů z Merklovic a vyhodnocení akce.

5.9.2023 zkoušení techniky

5.9.2023 Proběhlo zkoušení techniky motorové stříkačky HaP a 11ti hadic B pro plánované uskutečnění DDV. Odhalilo se mnoho zajímavých skutečností pro strojníky i  to, že některé hadice jsou již maximálně na zalévání bez vyššího tlaku.