Přívalový déšť

26.5.2014 byl v obci po přívalovém dešti rozvodněn potok směrem od Mazuru po OÚ. Naše jednotka vyjela k zásahu kolem 19:30.
Stručné info: Výjezd jednotky k povodeň (záplava), příjezd na místo před OÚ, zhodnocení situace – odstranění poklopů kanálových vpustí a jejich zabezpečení hlídkou. Po příjezdu HZS RK, domluva na řešení situace. Průzkum Horního dílu vesnice společně s HZS RK a se starostkou. Kontrola obydlí od č.p. 150 po č.p. 69. U č.p.68 zjištěny průnik vody do stodoly, ale v malém množsví. V č.p. 82 nebyl nikdo přítomen v době průzkumu, po kontaktování přes telefon přijeli a oznámili zatopený sklep.
Po průzkumu horního dílu, odjezd podél rozvodněného potoku na dolní díl k Pile – při průzkumu nezjištěno další ohrožení. Při cestě zpět na horní díl – průzkum mostu silnice E11 u č.p. 8. Setkání před OÚ RnZ s HZS RK na taktickou poradu.

Po odjezdu HZS RK, 3 členi – čerpání vody ze sklepa č.p. 82 ( pí. Pospišilová), 1 člen technická pomoc č.p.68 ( Petr Mazura), zbytek zabezpečení komunikace, po domluvě se starostkou přistavení silničního značení na snížení rychlosti, ve 21:35 ruční zapnutí pouličního osvětlení a odklízení naplavenin z komunikace do 21:50. Technická pomoc u č.p. 58 (Kubas David) úklid naplavenin 21:50 až 22:00. Odsátí vody ze zahrady u č.p. 101 (Oldřich Příhoda), návrat na základnu kolem 22:20.

Pozn. V době svolávání na OÚ v Rybné nešla siréna – vypadlá fáze – úder blesku v Rybné

Poškozený (další použitý) materiál:
rukavice 2×
lopata 1×
PHM 2L natur. 5L nafta
jídlo obec
2× kolečko
Vyžádaná pomoc – Martin Dvořák – lopata
Další pomoc: Jaroslav Cabalka a Milan Vodák

Napsat komentář