Memoriál Ladislava Hlavsy aneb Rybenská stráň 2

Tento rok jsme zopakovali, za pomoci mladých hasičů, netradiční hasičskou soutěž, která byla věnována právě osobnosti Ládi Hlavsy. Na soutěž přijali opět pozvání přespolní sbory SDH Záchlumí a Bohousová a účastnili se dvě družstva z Rybné. Na začátku velitel přivítal sbory a poté započalo soutěžní klání, které se skládalo za dvou soutěžních disciplín. Jako první byl dva pokus netradičního požárního útoku. Netradiční byl tím, že se startovalo od stolu, kde jeden z členů musel nejprve vypít půllitr piva a po dopití všichni běželi obléknout si připravené reflexní vesty a helmy. Následoval požární útok na 2 hadice B do školského kopce, kde vodou sráželi plechovky. Druhá disciplína spočívala ve společném koulení slámového balíku po vyznačené dráze na čas. První místo jsme neuhájili, to obsadila SDH Bohousová a mi skončili druzí. I přes menší účast, měla soutěž velký úspěch.

Napsat komentář