Výroční valná hromada SDH Rybná nad Zdobnicí

Výroční valná hromada našeho sboru se konala v pátek 20. Ledna 2017 v Motorestu v Rybné nad Zdobnicí. Zúčastnilo se 41 členů sboru a 13 hostů z SDH Slatina nad Zdobnicí, SDH Doudleby nad Orlicí, SDH Záchlumí, SDH Bouhousová, SDH Peklo nad Zdobnicí, zástupci místních spolků: Zahrádkáři, Klub českých turistů a nechyběla paní starostka obce paní Valášková a okresní sdružení hasičů bylo zastoupeno panem Josefem Ulrichem.

Po zahájení schůze starostou J. Matějkou byla uctěna památka zesnulého Josefa Tomáše, který byl členem sboru 58 let. Poté jsme byli seznámeni s programem, byla navržena návrhová komise a starosta dále předal slovo veliteli sboru Stanislavu Hynkovi, který nás seznámil se zprávou o činnosti za rok 2016. Dále nám pokladník Jiří Hanyk přednesl zprávu o hospodaření sboru za minulý rok a poté jsme byli seznámeni s plánem činností na rok 2017.

Ocenění:

  • stužka za 20 let členství: T. Hynek, L. Chlumecký
  • stužka za 30 let členství: Petr Müller
  • odznak odbor.vedoucí mládeže II. + medaile za příklad. práci: V. Fajglová

Dalším bodem valné hromady byla plánovaná výměna členských průkazů, která proběhne v tomto roce.

Diskuzi zahájil bratr Vl. Cabalka poděkováním za práci sboru a s přáním všeho nejlepšího v novém roce. Dále vystoupili zástupci okolních sborů, taktéž s poděkováním za spolupráci a přáními všeho nejlepšího do nového roku.

Na závěr starosta sboru poděkoval firmě Zdobnice a.s., obecnímu úřadu a všem místním spolkům, manželům Tobiškovým, všem okolním sborům a všem členům za spolupráci.

S přáním všeho nejlepšího v roce 2017 byla valná hromada ukončena.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.