Výroční valná hromada konaná 19.1.2018

Výroční valná hromada se tento rok konala v místní tělocvičně, což bylo přítomnými členy velice kladně hodnoceno. Na druhou stranu, pro nízkou účast členů sboru hrozilo její zrušení, jelikož nebyla skoro usnášeníschopná.

            Schůze byla zahájena starostou sboru Jaroslavem Matějkou, který přivítal přítomné členy, zástupce SDH ze Slatiny nad Zdobnicí, SDH Doudleb na Orlicí, SDH Záchlumí, SDH Bohousové , SDH Pekla na Zdobnicí, dále pak starostku obce pí. Valáškovou, zástupce ČZS pí. Mazurovou a zástupce KČT p. Hlavsu.

            Bylo provedeno seznámení s programem, který byl všemi členy schválen.

            Do návrhové komise byl navržen Martin Škava a Tomáš Hynek. Schválena byla všemi členy.            Poté jsme minutou ticha uctili vzpomínku na bratra Antonína Ulrycha. Dále se slova ujal bratr Stanislav Hynek, který všechny seznámil s činnosti sboru za rok 2017:

Stručný obsah: 

          20.1.2017       Výroční valná hromada 2016

 • 4.2.2017         Účast mladých hasičů  na netradičním branném závodě v České Rybné
 • 25.2.-4.3.2017 Zimní tábor na Šajtavě
 • 18.3.2017         Úklid zbrojnice
 • 8.4.2017           Sběr železného šrotu
 • 22.4.2017         Pochod Líšnický puchýř
 • 29.4.2017         Zastavování – svatba Aničky a Jaromíra Čižinských
 • 30.4.2017         Tradiční pálení čarodějnic
 • 7.5.2017           Trénink na okrskovou soutěž
 • 13.5.2017         Okrsková soutěž v Záměli
 • 26.5.2017         Hra plamen v Ještěticích
 • 2.9.2017           Závody v požárním útoku v Bohousové – mladí hasiči
 • 16.9.2017         Špekáčková drakiáda
 • 23.9.2017         2.velitelský den – školení
 • 28.9.2017         Návštěva muzea v Žamberku – 140 let od svěcení praporu v Žamberku
 • 7.10.2017         Závody požárnické všestrannosti v Olešnici v Orl. Horách
 • 21.11.2017       Dětská hasičská výročka

V dalším bodě pokladník Jiří Hanyk seznámil členy s finančním hospodařením sboru za rok 2017. Předseda revizní a kontrolní rady Oldřich Bezdíček seznámil členy s revizní kontrolou finančního hospodaření za rok 2017, která proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné nedostatky, poté poděkoval pokladníkovi za vzorné vedení účetnictví sboru.

            V dalším bodě seznámil starosta členy s plánem činnosti na rok 2018. Byl schválen všemi členy.

Následně byla předána ocenění:  Medaile za věrnost 10 let – M.Dvořák, B.Jareš, J.Pelinka, V.Praus, P.Valášek, J.Vodák. Poděkování SDH za práci ve sboru – V.Barvířová.  Poděkování za pomoc kolektivu MH při mimořádné situaci v Jílovicích 2016 – A.Mazurová, V.Fajglová, J.Čižinský, E.Hanyk, V.Toběrná, P. Fajgl, V. Provazníková. Stužka k medaili za věrnost 30let – M.Vodák.  Medaile za Zásluhy – J.Hanyk

            Návrh na usnesení valné hromady byl jednoznačně přijal, nebyly vzneseny žádné připomínky.

            Na závěr starosta poděkoval za spolupráci firmě Zdobnice a.s., manželům Tobiškovým, místním spolkům, okolním sborům a všem členům za spolupráci. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví v novém roce ukončil výroční valnou hromadu. K večeři se podával guláš s chlebem a cibulí. Občerstvení zajišťovali členové sboru.

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.