Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou

Z pověření Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů v Rychnově nad Kněžnou bylo svoláno, podle článku 63 Stanov SH ČMS „Shromáždění DELEGÁTŮ Sborů dobrovolných hasičů“, které se konalo v neděli 30.srpna 2020 od 7,30 hodin v hostinci v Albrechticích nad Orlicí. Náš sbor zastupovali: Fajglová Veronika a Hynek Stanislav.

Na začátku jsme byli seznámeni s jednacím a volebním řádem. Během dopoledne proběhla volba starosty, náměstků starosty okresního sdružení hasičů, volba členů výkonného výboru a členů OKRR. Mezitím jsme vyslechly zprávy za rok 2019: výkonného výboru okresního sdružení hasičů, okresní rady mládeže, odborné rady represe, vnitro-organizační rady okresního sdružení hasičů aodborné rady historie.

Výsledky voleb: Starosta – Jiří Řeháček (SDH Čatolovice), 1. náměstek starosty – Jitka Martincová (SDH Kostelecká Lhota), 2. náměstek starosty – Ptáček Otto (SDH Opočno), 3. náměstek starosty Kopsa Ota (SDH Doudleby nad Orlicí), noví členové výkonného výboru OSH: Diblík Jiří (SDH Dobruška), Hartman Jan (SDH Lično), Chocholoušová Lenka (SDH Kvasiny), Moravec Miloš (SDH Provoz), Šitina Josef (SDH Černíkovice) se přidají k: Hanuš Petr (SDH Třebešov), Ulrych Stanislav (SDH Slatina n. Zdobnicí), Ptáček Otto (SDH Opočno), Mervart Pavel (SDH Podbřezí), Kunc Milan (SDH Dobré).

Od hejtmana královehradeckého kraje Jiřího Štěpána obdrželi zástupci všech sborů plaketu s poděkováním za příkladnou práci a pomoc v krizových situacích.


Program jednání

 1. zahájení, uvítání hostů, minuta ticha
 2. schválení jednacího řádu a programu
 3. volba a schválení pracovního předsednictva
 4. volba pracovních komisí
 5. schválení volebního řádu a zpráva mandátové komise
 6. volba starosty
 7. zpráva starosty OSH za uplynulé volební období
 8. zprávy vedoucích odborných rad a OKRR, zpráva o hospodaření
 9. výsledek volby starosty, případně druhé kolo
 10. volba náměstků starosty OSH
 11. zpráva OKRR a návrh rozpočtu na rok 2020
 12. výsledek volby náměstků, případně druhé kolo
 13. volby zbývajících členů výkonného výboru
 14. diskuse
 15. oběd
 16. výsledek voleb členů výkonného výboru
 17. volba delegátů OSH na VI. řádný sjezd SH ČMS, návrhy do vyšších funkcí SH ČMS
 18. usnesení
 19. závěr

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.