Memoriál Ladislava Hlavsy aneb Rybenská stráň

Tento rok jsme začali za pomoci mladých hasičů s novou netradiční hasičskou soutěží, která byla věnována právě osobnosti Ládi Hlavsy. Na hasičskou soutěž přijali pozvání přespolní sbory SDH Záchlumí a Bohousová a účastnili se dvě družstva z Rybné. Na začátku memoriálu starosta sboru přečetl pár slov o Láďovi a poté započalo soutěžní klání, které se skládalo za dvou soutěžních disciplín. Jako první byli dva pokusy netradičního požárního útoku. Netradiční byl tím, že se startovalo od stolu, kde jeden z členů musel nejprve vypít půllitr piva a po dopití všichni běželi obléknout si připravené reflexní vesty a helmy. Následoval požární útok na 2 hadice B do školského kopce, kde vodou sráželi plechovky. Druhá disciplína spočívala ve společném koulení slámového balíku přes překážky po vyznačené dráze na čas. První místo jsme neuhájili, to obsadila SDH Bohousová a mi skončili druzí. Soutěž i přes menší účast soutěžních družstev měla velký úspěch. Pro příště máme ještě co vylepšit, ale mohla by se z toho stát pěkná tradice.

Napsat komentář